ประกาศผล

ประกาศผลประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Intellectual Property Office of Prince of Songkla University)

IPOP องค์กรด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาระดับสากล

องค์กรที่ได้รับการยอมรับด้านการบริหารจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา อย่างครบวงจรในระดับสากล

ผลลงานวิจัย พร้อมใช้งาน

รวมผลงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา

กระตุ้นให้บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเกิดจิตสำนึกและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา

สถิติการยื่นขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา